Urząd Skarbowy w Oławie, ul.Lwowska 1, 55-200 Oława

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Urząd Skarbowy w Oławie, ul.Lwowska 1, 55-200 Oława

Komunikat

Drukuj PDF

zwroty

 paragon2013_438_60_small_ver2W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że  CRP KEP służy:

1)  gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych wynikających:

  a)  ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów, 

  b)  z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych; 

2)  weryfikacji danych, o których mowa w pkt 1, oraz porównaniu ich z rejestrami urzędowymi prowadzonymi na podstawie odrębnych przepisów.

 

Dane gromadzone w CRP KEP, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz. 2), objęte są tajemnicą skarbową, z wyjątkiem numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numeru identyfikacyjnego REGON.

 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych nie pobiera opłaty za rejestrację podmiotów w CRP KEP.

 
Mając na uwadze powyższe Ministerstwo Finansów zaleca rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów. Jednocześnie Ministerstwo Finansów nie  ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów/rejestrów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne.

 

Informacja

Drukuj PDF

     Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oławie informuje, że została uruchomiona aplikacja „ZWROTY”. Aplikacja umożliwia podatnikowi sprawdzenie aktualnego stanu realizacji zwrotu nadpłaty podatku wynikającego z zeznania rocznego za rok 2013. Aplikacja obsługuje dane dla podatników, którzy wykazali zwrot nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z zeznań PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 i PIT-40.

Dane niezbędne do uzyskania informacji o stanie realizacji zwrotu nadpłaty z zeznania rocznego za 2013 rok:

numer identyfikacyjny PESEL lub NIP pierwszego podatnika na zeznaniu, oraz

kwota przychodu (wartość przychodu za 2013 r. w pełnych zł ); dla zeznań wspólnych – zawsze NIP lub PESEL pierwszego podatnika na zeznaniu a przychód może być każdego z podatników.

 

Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oławie

Drukuj PDF

       W związku z pojawiającymi się przypadkami nieterminowego dokonywania wpłat podatku oraz zaliczek na podatek CIT, PIT, VAT, Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, że takie zachowania powodują szereg negatywnych skutków dla podatnika.

Niezapłacone w terminie zobowiązania powodują wszczęcie egzekucji, a tym samym generują dodatkowe obciążenia dla podatnika w postaci kosztów egzekucyjnych. Ponadto brak terminowych wpłat podatku lub zaliczek na podatek powoduje również skierowanie sprawy podatnika do postępowania karnego skarbowego, które kończy się zwykle mandatem karnym, w przypadku zakwalifikowania czynu jako wykroczenia, bądź wymierzenia przez Sąd Rejonowy w Oławie grzywny, w przypadku przestępstwa skarbowego.

Podatnicy nieterminowo realizujący swoje obowiązki wobec Budżetu Państwa będą szczegółowo monitorowani przez Urząd Skarbowy w Oławie poprzez przekazywanie informacji o zaległościach oraz brakach wpłat zaliczek, za pomocą różnych środków komunikacji. W przypadku dobrowolnej wpłaty Urząd zaniecha podejmowania dalszych czynności, natomiast w przypadku stwierdzenia braku takich wpłat będą podejmowane skuteczne czynności opisane powyżej w komunikacie.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oławie zachęca do terminowych wpłat podatku oraz zaliczek na podatek.  

 

Infomacja dla Podatników

Drukuj PDF

        Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oławie informuje, że w dniach od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. w siedzibie urzędu skarbowego, w punkcie wydawania druków przy Sali Obsługi Podatnika będą wykładane i dystrybuowane poniższe dokumenty:

 • oświadczenie o przekazywaniu składki do OFE (w kolorze),
 • informacja dotycząca powszechnego systemu emerytalnego,
 • informacje dotyczące otwartych funduszy emerytalnych (w kolorze).

  Dokumenty te związane są z wprowadzoną reformą systemu emerytalnego, zakładającą, że obecni członkowie OFE mają możliwość zdecydować, czy chcą, aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE czy na indywidualne subkonto w ZUS. Wcześniej część składki automatycznie była przekazywana do OFE, a wybór ubezpieczonego ograniczał się tylko do wyboru konkretnego OFE, choć w praktyce zdecydowana większość ubezpieczonych (w ostatnich latach nawet ponad 80%) trafiała do funduszu w drodze losowania.

  Więcej…
   

  Akcja PIT 2013 rozpoczęta.

  Drukuj PDF

          Rozpoczął się okres rozliczenia podatku dochodowego PIT za 2013 r. Podatnicy, którzy rozliczają się ryczałtem (działalność gospodarcza, najem) powinni złożyć zeznanie do końca stycznia. Jest to deklaracja składana na formularzu PIT-28. Natomiast pozostali podatnicy są zobowiązani składać w urzędach skarbowych zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) do 30 kwietnia 2014 r.

  Więcej…
   


  Strona 1 z 8

  KONTAKT

  BIP URZĘDU

  GOŚCIMY

  Naszą witrynę przegląda teraz 51 gości 

  LIczba odwiedzin od 2010.01.18

  mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
  mod_vvisit_counterDzisiaj356
  mod_vvisit_counterWczoraj405
  mod_vvisit_counterW tygodniu761
  mod_vvisit_counterW miesiącu8989
  mod_vvisit_counterWszystkich421330


  Migawki Aktualności

  W związu z przypadkami pojawiania się w sieciach komórkowych fałszywych informacji o wezwaniach podatników do urzędu skarbowego w celu złożenia wyjaśnień, informujemy, że urzędy skarbowe nie dokonują w ten sposób wezwań podatników. Wiadomości głosowe rozsyłane przez użytkowników sieci komórkowych są nieprawdziwe i nie pochodzą od urzędu skarbowego.